آغاز به کار گروه پژوهشی Ultrasonic انجمن Sharif SPE

Ultrasonicجلسه توجیهی گروه پژوهشی Ultrasonic انجمن بین المللی مهندسان نفت-شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ در دانشکده مهندسی شیمی و نفت، با حضور دانشجویان کارشناسی، ارشد و دکتری از دانشگاه‎های تهران (شریف، تهران، تربیت مدرس و…) برگزار گردید. طی این جلسه گروه‎های لازم برای این پروژه پژوهشی مشخص شده که اسامی گروه‎ها و مسئول هر گروه در زیر آمده است:

Read more