ثبت نام در این شبکه احتیاج به زمان زیادی ندارد. تنها کافیست اطلاعات خواسته شده را تکمیل نموده و حساب کاربری خود را ایجاد نمایید!

جزئیات حساب کاربری

جزئیات مشخصات

نام و نام خانوادگی (فارسی) (اجباری)

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

شماره همراه (اجباری)

این فیلد می تواند دیده شود توسط: فقط من

ایمیل (اجباری)

این فیلد می تواند دیده شود توسط: فقط من

تاریخ تولد (اجباری)

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

وضعیت تحصیلی (اجباری)

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

آخرین مقطع تحصیلی؟ (اجباری)

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

نام دانشگاه یا شرکت؟ (اجباری)

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

شماره عضویت SPE

در صورتی که عضو International SPE نیستید، می توانید با مراجعه به سایت www.SPE.org عضو شوید!

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی