تصاویر دوره coiled tubing

دوره coiled tubing  با حضور کارشناسان و مدیران شرکت پترودانیال کیش ، با تشکر مجدد از مهندس قنواتی و دکتر نوری زاده عزیز جهت برگزاری این دوره

تصاوير دوره تخصصی تحریک چاه به وسیله‎ی اسید زنی (Stimulation Acidizing)

تصاویر برگزاری “دوره تخصصی تحریک چاه به وسیله‎ی اسید زنی (Stimulation Acidizing)“با همکاری شرکت دانا اویل سرویسز (Dana Oil Services) با ارائه گواهی معتبر از طرف انجمن Sharif SPE و با تایید مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی شریف و با حضور بيش از ١١٠ نفر مهمان ويژه، اساتيد دانشگاه، كاركنان صنعت و دانشجويان و فارغ التحصيلان از ٨ دانشگاه و ٦ شركت.

مدرس دوره: مهندس نقی ولی الهی، مدیرعامل محترم دانا اویل سرویسز

زمان برگزاری: سه شنبه ۲۷ مهرماه از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷

مکان برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، سالن سبز.

تصاویر دوره تخصصی Landmark

برگزاری “دوره آموزشی نرم افزار Landmarkبا ارائه گواهی معتبر، از طرف انجمن Sharif SPE و با تایید مدیریت آموزش آزاد دانشگاه صنعتی شریف

مدرس دوره: مهندس بیژن عظیمی

زمان برگزاری:
جلسه اول: چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
جلسه دوم: پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
جلسه سوم: چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
جلسه چهارم: پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۱۵
ساعت برگزاری جلسات چهارشنبه: ساعت ۱۳ الی ۱۷٫
ساعت برگزاری جلسات پنجشنبه: ساعت ۹ الی ۱۳٫

مکان برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت