تصاویر دوره جامع آموزش نرم افزار پترل استاتیک

مدرس دوره: مهندس ولی مهدی پور

زمان برگزاری: چهارشنبه، ۸ آذرماه ۱۳۹۶

ساعت برگزاری: ساعت ۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

مکان برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

The following two tabs change content below.

سجاد حق شناس لاری

معاون انجمن بین المللی مهندسان نفت دانشگاه صنعتی شریف at Sharif SPE
? کارشناسی ارشد: مهندسی نفت/حفاری، دانشگاه صنعتی شریف ➖ کارشناسی: مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Comments for this post are closed.