تصاویر سیمنار تخصصی حفاری جهت دار

مدرسین دوره:

  • مهندس مشتاق؛ مدیرعامل
  • مهندس زیلابی؛ مدیر عملیات
  • مهندس کارآزموده؛ مدیر مهندسی

زمان برگزاری: دوشنبه ۲۴ مهرماه

ساعت برگزاری: ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۰۰

مکان برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت،سالن سبز

The following two tabs change content below.

عماد صالحی

Latest posts by عماد صالحی (see all)

Comments for this post are closed.