تصاویر سمینار کارآفرینی در صنعت نفت و گاز

زمان برگزاری:
شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
ساعت برگزاری: ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰

مکان برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، سالن سبز

The following two tabs change content below.

mohamad dehghan

Bsc Student at Sharif University of Technology, Petroleum Engineering

Write a Comment