تصاویر برگزاری سمینار با محوریت ازدیاد برداشت از مخازن شیلی

ارائه دهنده: دکتر حسن دهقان پور، عضو هیئت علمی دانشگاه Alberta کانادا

زمان برگزاری:
۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
ساعت برگزاری: ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰

مکان برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، سالن سبز

The following two tabs change content below.

mohamad dehghan

Bsc Student at Sharif University of Technology, Petroleum Engineering

Write a Comment