تصاویر دوره تخصصی ارزیابی مخازن نامتعارف با همکاری شرکت توسعه پترو ایران

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۰ اسفند

مکان: سالن سبز دانشکده ی مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

The following two tabs change content below.

mohamad dehghan

Bsc Student at Sharif University of Technology, Petroleum Engineering

Write a Comment