تصاویر جلسه اعضای انجمن با مدیر گروه نفت دانشکده

جلسه انجمن با حضور دکتر جمشیدی مدیر گروه نفت دانشکده مهندسی شیمی و نفت

تاریخ: شنبه ۷ اسفند

مکان: شورای دانشکده مهندسی شیمی و نفت شریف

The following two tabs change content below.

mohamad dehghan

Bsc Student at Sharif University of Technology, Petroleum Engineering

Write a Comment