تصاویر برگزاری سمینار تخصصی در وزارت نفت

با حضور دکتر رحیم مسعودی توسط انجمن بین المللی مهندسان نفت ایران در سالن شهید بهشتی وزارت نفت

با تشکر از دکتر جهت حضور سالیانه و انتقال تجربیات صنعتی و اکادمیک ایشان و خسته نباشید به مدیران محترم spe ایران

 

The following two tabs change content below.

mohamad dehghan

Bsc Student at Sharif University of Technology, Petroleum Engineering

Write a Comment