عكس هاي دوره آشنایی با مدیریت کسب و کار در صنعت نفت وگاز

دوره آشنایی با مدیریت کسب و کار در صنعت نفت وگاز با حضور مهندس اشعری مدیر dana elevate شرکت دانا انرژی  و با حضور ۱۰۰ نفر از کارشناسان و دانشجویان دانشگاه های شریف ، تهران ، امیرکبیر ، علم وصنعت ، آزاد جنوب، مرکز و علوم تحقیقات ، گرمسار ، سهند ، بابل ، اراک ، شیراز و استون انگلستان در سالن سبز دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید .

مدرس: مهندس مصطفی اشعری، مدیر مرکز Dana Elevate. ایشان همچنین دارای سابقه کاری همچون مشاور وزیر نفت، عضویت در هیأت مدیره شرکت‎های ره‎آوران پتروشیمی (ارائه دهنده خدمات آموزشی و زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و دوده صنعتی پارس، مشاور مدیر پروژه توسعه میدان یادآوران در شرکت نفتی سینوپک و مدیریت عامل شرکت صاف پرسویل (ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت و تأمین نیروی انسانی در صنعت نفت و گاز) است.
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۴ آذر‎ماه از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
مکان برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، سالن سبز.

The following two tabs change content below.

mohamad dehghan

Bsc Student at Sharif University of Technology, Petroleum Engineering

Write a Comment