درباره گروه پژوهشی فراصوت (Ultrasonic)

تاریخچه تشکیل

این گروه در سال ۱۳۸۹ از طرف شاخه دانشجويى انجمن بین‌المللی مهندسان نفت دانشگاه صنعتی شریف در زمینه های صنعتی مختلف، به ویژه صنعت نفت و گاز شروع به فعالیت نموده است و توانست با همکاری و امضای قراردادها از طرف دانشگاه، بالغ‌بر ۱ میلیارد تومان پروژه های تحقیق و توسعه شرکت‌های مختلف صنعتی از ایران و یا خارج از ایران را انجام دهد. لازم به ذکر است گروه تحقیقاتی Ultrasonic از بخش های آزمایشگاه، شبیه سازی، تحقیق، عملیاتی و … تشکیل شده است.

پروژه های انجام شده

Ultrasonic
مرکز تحقیق و توسعه شرکت ملی نفت ایران – سال میلادی (۲۰۱۰-۲۰۱۲)
موضوع: امکان سنجی استفاده از امواج مافوق صوت به منظور حذف ذرات جامد ناشی از آسیب دیدگی نواحی اطراف چاه


Ultrasonic

شرکت  Mi-SWACO – سال میلادی (۲۰۱۲-۲۰۱۳)
موضوع: طراحی گاز زدای سیال حفاری


Ultrasonic


شرکت
Qatar Foundation با همکاری دانشگاه Texas A&M و شرکت های Total  و Mi-SWACO – سال میلادی (۲۰۱۲-۲۰۱۳)
موضوع: انتخاب روش مناسب برای از بین بردن رسوبات آسفالتین از دهانه چاه


پروژه های آتی:

در حال حاضر، گروه تحقیقاتی Ultrasonic در مراحل تصویب پروپوزال پروژه رسوب آسفالتین در شرکت مناطق نفت خیز جنوب می‎باشد. این پروژه در خصوص ارزیابی روش های موثر در زمینه از بین بردن مشکل رسوبات آسفالتین در یکی از میادین نفتی کشور است.

The following two tabs change content below.

سجاد حق شناس لاری

معاون انجمن بین المللی مهندسان نفت دانشگاه صنعتی شریف at Sharif SPE
? کارشناسی ارشد: مهندسی نفت/حفاری، دانشگاه صنعتی شریف ➖ کارشناسی: مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Write a Comment