آغاز به کار گروه پژوهشی Ultrasonic انجمن Sharif SPE

Ultrasonicجلسه توجیهی گروه پژوهشی Ultrasonic انجمن بین المللی مهندسان نفت-شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ در دانشکده مهندسی شیمی و نفت، با حضور دانشجویان کارشناسی، ارشد و دکتری از دانشگاه‎های تهران (شریف، تهران، تربیت مدرس و…) برگزار گردید. طی این جلسه گروه‎های لازم برای این پروژه پژوهشی مشخص شده که اسامی گروه‎ها و مسئول هر گروه در زیر آمده است:

گروه جمع آوری مقالات:
 1. سعید خاصی (مسئول گروه)
 2. محمد دهقان
 3. سورن کبیر ابادی
 4. سارا رنجبر
 5. البرز پرویزی
گروه شبیه سازی:
 1. مجتبی ایزد مهر(مسئول گروه)
 2. نیما شکوری فر
 3. صادق داهیم
 4. میلاد افتخاری
 5. پریشاد جواهری
 6. سپیده ویس کرمی
گروه بررسی آزمایشات:
 1. رضا شمس(مسئول گروه)
 2. سهیل ملت
 3. رهام عابدینی
 4. مریم عبداللهی
 5. میلاد معصومی
 6. محمد رضا کثیری
گروه پایلوت:
 1. محمد محمدی (مسئول گروه)
 2. حسین سی سختی

 

The following two tabs change content below.

سجاد حق شناس لاری

معاون انجمن بین المللی مهندسان نفت دانشگاه صنعتی شریف at Sharif SPE
? کارشناسی ارشد: مهندسی نفت/حفاری، دانشگاه صنعتی شریف ➖ کارشناسی: مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Write a Comment