اعضای اصلی انجمننام: سیروس
نام خانوادگی: قطبی
تحصیلات: دکتری
تخصص/گرایش: مهندسی نفت و ترمودینامیک
سمت: هیئت علمی مسئول
رایانامه: ghotbi@sharif.edu

 


 

photo518175237644331140نام: میلاد
نام خانوادگی: رازقندی
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد
تخصص/گرایش: مهندسی مخازن هیدروکربوری
سمت: رييس انجمن
رایانامه: miladraz1372@Gmail.com

 


IMG_0303نام: سجاد
نام خانوادگی: حق شناس لاری
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد
تخصص/گرایش: مهندسی حفاری
سمت: معاون انجمن
رایانامه: Sajjad.haghshenas@Gmail.com
اطلاعات بیشتر

 


نویسندگاننام: فرزاد
نام خانوادگی: برزگر
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد
تخصص/گرایش: مهندسی بهره‎برداری
سمت: معاون انجمن
رایانامه: ramin7barzegar@yahoo.com

 


photo497033999864146855نام: حسین
نام خانوادگی: زمانی
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد
تخصص/گرایش: مهندسی حفاری
سمت: دبیر اجرایی انجمن
رایانامه: h.zamani05@yahoo.com

 


نام: محمدحامد
نام خانوادگی: واشقانی
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد
تخصص/گرایش: مهندسی بهره‎برداری
سمت: مسئول ارتباط با صنعت
رایانامه: mhvf1991.1@gmail.com

 


saharنام: سحر
نام خانوادگی: امیری
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی
تخصص/گرایش: مهندسی نفت
سمت: مسئول مالى انجمن
رایانامه: Sahar_amiri1610@yahoo.com

 


photo173020524592607551نام: سورن
نام خانوادگی: کبیرآبادی
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی
تخصص/گرایش: مهندسی نفت
سمت: معاون دبیر اجرایی انجمن
رایانامه: Rudax@rogers.com